Užitečné odkazy

Připravili jsme pro Vás odkazy, kde můžete načerpat další informace.

Operační program Praha – pól růstu ČR http://penizeproprahu.cz/
Přehled městských grantů http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html
Grantový portál – informace o poskytnutých dotacích a grantech https://granty.praha.eu
Průvodce podnikáním http://www.mpo.cz/dokument77388.html
Oficiální portál pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz
Agentura pro podporu podnikání a investic http://www.czechinvest.org
Technologické centrum AV ČR http://www.tc.cz/cs/nabidky/podpora-podnikani
Podpora malého a středního podnikání http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade http://www.czechtrade.cz
Agentura pro rozvoj designu http://www.czechdesign.cz
Kreativní Česko http://www.kreativnicesko.cz
Asociace inovačního podnikání http://www.aipcr.cz/
SOLVIT centrum pro Českou republiku pro řešení problémů mezi podnikatelem a správním orgánem způsobených nesprávnou aplikací evropského práva http://ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm
Průvodce podnikáním v Evropě http://europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm
Tipy pro rozjezd exportu http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/tipy_pro_rozjezd_exportu/tipy_pro_rozjezd_exportu.html
Agentura na podporu exportu http://www.czechtrade.cz/
Podmínky podnikání v zahraničí http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme.html