Technologická agentura ČR

Název programu:TREND
Výzva ukončena
Poskytovatel:TAČR
Jak pomáhá:podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, zvýšení konkurenceschopnosti podniků, především rozšíření jejich trhů v zahraničí
Pro koho je určený:pro podniky, výzkumné organizace
Více informací://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/

Název programu:GAMA 2
Poskytovatel:TAČR
Jak pomáhá:ověřování výsledků VaV vzniklých ve výzkumných organizacích pro praktické uplatnění a komerční využití – přednostní podpora projektů COVID-19
Pro koho je určený:pro podniky, výzkumné organizace 
Více informací://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/

Název programu:DELTA 2
Poskytovatel:TAČR
Jak pomáhá:mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu – přednostní podpora projektů COVID-19
Pro koho je určený:výzkumné organizace, zahraniční partnerské agentury
Více informací://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/

Název programu:ÉTA (COVID-19)
Výzva ukončena
Poskytovatel:TAČR
Jak pomáhá:podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s cílem zmírňovat negativní důsledky v souvislosti s covid-19
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/ /