Pražské vouchery

PRAŽSKÝ VOUCHER byl dotačním programem zaměřeným na podporu malých a středních pražských podnikatelů. Tuto podporu bylo možné získat na pět oblastí, na něž se v podnikání většinou finančních prostředků nedostává. Přitom jsou například reklama, zahraniční i domácí know-how, účast na zahraničních veletrzích či inovace právě tím, co může rozhodnout o úspěchu firmy. Právě do těchto oblastí proto byla podpora nasměrována. Projekt Pražský voucher na inovační projekty byl ukončen k 31. 12. 2021. Do dubna roku 2022 ukončíme také Specializované vouchery. V současné době připravuje pilotní projekt nového grantového schématu, ve kterém rozdělíme 20 mil. Kč.

Shrnutí k jednotlivým voucherům: