Pražská inovační rada

Pražská inovační rada je partnerskou platformou pro spolupráci pražské samosprávy s výzkumnými organizacemi, podnikatelskou sférou a vybranými státními organizacemi.

Jejím cílem je posilovat inovační potenciál hl. m. Prahy, a to především podporou výzkumu a inovací a rozvojem spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za aktivní účasti města, včetně finanční podpory. Mimo jiné patří mezi její úkoly dohled nad realizací Regionální inovační strategie hl. m. Prahy.

Pražská inovační rada byla zřízena v roce 2014 a již od svého počátku patří mezi zásadní fóra, kde se setkávají přední odborníci a kde mohou společně na jedné straně formulovat politiku a opatření města v této oblasti, na straně druhé pak usilují o ovlivňování přístupu k výzkumné a inovační politice z vládní úrovně.

Složení PIR

Zasedání Pražské inovační rady:

8. zasedání Pražské inovační rady