Podnikatelské a inovační centrum HMP

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy je jedním z unikátních projektů v rámci komplexní podpory podnikání a inovací v hlavním městě. Praha se chce tímto krokem stát kvalitním partnerem podnikatelských subjektů, kteří plánují na jejím území svůj další rozvoj.

Cílem je poskytovat na jednom místě rychle a přehledně maximum informací o podpoře podnikání a inovací z veřejné i privátní sféry. Díky této podpoře ze strany nového centra se podnikatelské subjekty mohou zaměřit plně na obsah své činnosti a nemusí se zabývat složitým, často odrazujícím, hledáním možné formy podpory. K dispozici bude speciální informační balíček pro podnikatele spolu s databází nástrojů podpory podnikání a inovací. Jedním z důležitých úkolů bude spolupráce s univerzitami a národními institucemi pro lepší rozvoj Prahy. Mezi další aktivity centra patří poskytování osobních konzultací, vč. e-mailového a telefonického poradenství. Dále pak pořádání vzdělávacích akcí, workshopů a seminářů v kinosále a v hlavním multifunkčním sále.