Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název programu:Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
Výzva ukončena
Poskytovatel:MPO ČR
Jak pomáhá:příspěvek na pořízení materiálu, mzdy a financování chytrých řešení
Pro koho je určený:všechny velikosti podniků
Více informací://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up—chytra-opatreni-proti-covid19–253805/

Název programu:Country for the Future – Inovace do praxe (COVID)
Výzva ukončena
Poskytovatel:MPO ČR
Jak pomáhá:příspěvek na osobní náklady, odpisy, přímé náklady a další související s projektem
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19–253794/

Název programu:EFEKT II na podporu úspory energie
Poskytovatel:MPO ČR
Jak pomáhá:jednoletá či dvouletá dotace v rámci různých výzev, aktuálně pro zavedení energetického managementu, zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039

Název programu:COVID – Nájemné
Poskytovatel:MPO ČR
Jak pomáhá:dotace na úhradu nájmů z provozovny za květen/červen 2020
Pro koho je určený:všechny velikosti podniků
Více informací: //www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/