Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název programu:EFEKT II na podporu úspory energie
Poskytovatel:MPO ČR
Jak pomáhá:jednoletá či dvouletá dotace v rámci různých výzev, aktuálně pro zavedení energetického managementu, zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039

Název programu:Kompenzační bonus pro OSVČ
Příjem žádostí do 31. 5. 2021
Poskytovatel:MPO ČR, Finanční správa
Jak pomáhá:podpora je určena osobám samostatně výdělečně činným, které musely po uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do 10 let či handicapovaného člověka
Pro koho je určený:OSVČ na území ČR vč. Prahy
Více informací:https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/zakladni-informace-novy-kb-2021/zakladni-informace-novy-kb-cast-a-osvc-11305

Název programu:COVID – Nepokryté náklady
Podávání žádostí do 19.7.2021
Poskytovatel:MPO ČR
Jak pomáhá:pomoc podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.
Pro koho je určený:podnikatelé na území ČR vč. Prahy
Více informací: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novy-kompenzacni-program-v-kontextu-s-koronavirem-pomuze-podnikum-ve-ztrate—259981/