Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

tabulka

Název programu:COVID – ubytování
Příjem žádostí do 30. 10. 2020
Poskytovatel:MMR
Jak pomáhá: podpora odvětví cestovního ruchu
Pro koho je určený:pro provozovatele hromadných ubytovacích zařízení na území ČR
Více informací: //www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani //www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-podpori-ceske-podniky-prostrednictvim-38080