Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název programu:COVID – Lázně
Příjem žádostí do 28. 5. 2021
Poskytovatel:MMR
Jak pomáhá:podpora lázeňského cestovného ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR.
Pro koho je určený:lázeňské zařízení dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které má potvrzení od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu příslušného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče.
Více informací:https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne-2021