Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Název programu:PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM
Poskytovatel:MPSV ČR/Hospodářská komora ČR
Jak pomáhá:přehledné shrnutí informací ohledně odměňování zaměstnanců době COVID-19
Pro koho je určený:pro zaměstnavatele
Více informací://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/Desatero_tabulka.pdf

Název programu:ANTIVIRUS
Poskytovatel:MPSV ČR/Úřady práce
Jak pomáhá:příspěvek na zaměstnance
Pro koho je určený:pro zaměstnavatele
Více informací://www.mpsv.cz/antivirus

Název programu:Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost
Poskytovatel:MPSV ČR/OP Zaměstnanost
Jak pomáhá:podpora dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu – dotace na provoz v Praze
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/podpora-detskych-skupin-pro-podniky-i-verejnost-dotace-na-provoz-v-praze?inheritRedirect=false