Hospodářská komora ČR

Název programu:Datovka pomáhá
Poskytovatel:HK ČR/CzechPoint
Jak pomáhá:podpora založení datové schránky na počkání a bezplatně na CzechPointu
Pro koho je určený:pro podnikatele, občany
Více informací://chcidatovku.cz/

Název programu:PES – právní elektronický systém
Poskytovatel:HK ČR
Jak pomáhá:právní poradenství – informace o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů během nouzového stavu
Pro koho je určený:pro podnikatele
Více informací://pespropodnikatele.cz/?fbclid=IwAR1GVoBIS2RdyFPniGijFIJYkRvHSPd-Ct2ynP_I7CDWDcNdAA-VAo57hFY

Název programu:PODEJ TO ZA MĚ
Poskytovatel:HK ČR
Jak pomáhá:vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím odborníků HK
Pro koho je určený:pro podnikatele, živnostníky
Více informací://podejto.cz/podejto-za-me

Název programu:Zachraň práci
Poskytovatel:HK ČR
Jak pomáhá:sdílení pracovních kapacit
Pro koho je určený:pro zaměstnavatele
Více informací://www.komora.cz/zachranpraci/

Název programu:Vyrábějme v Česku
Poskytovatel: HK ČR
Jak pomáhá:nabídky výrobců ochranných prostředků – roušek, respirátorů, ochranných brýlí atd.,
ale i třeba volných výrobních kapacit firem, které mohou svoji výrobní aktivitou
uspokojit poptávku po nedostatečném zboží
Pro koho je určený:pro všechny
Více informací://www.komora.cz/vyrabejmevcesku/

Název programu:Právní poradna pro pražské podnikatele
Poskytovatel: HK ČR, HMP
Jak pomáhá:elektronická právní poradna, kde si každý podnikatel se sídlem na území HMP může zdarma požádat o právní radu spojenou s problematikou COVID-19
Pro koho je určený:pro všechny
Více informací://pravniporadna.praha.eu/

Název programu:Kontaktní místa rozvoje podnikání
Poskytovatel: HK ČR, HMP
Jak pomáhá:specializovaní pracovníci, kteří jsou vyškolení na problematik podnikání v době COVID-19 a po ní, poradí na pražských kontaktních místech rozvoje podnikání
Pro koho je určený:pro všechny
Více informací://www.komora.cz/files/uploads/2020/06/KM-seznam.pdf /

Název programu:Co týden dal a vzal
Poskytovatel: HK ČR, HMP
Jak pomáhá:speciální týdenní shrutí všech důležitých událostí, které mohou ovlivnit podnikání na území HMP
Pro koho je určený:pro všechny
Více informací: //www.komora.cz/podnikanivpraze/