Hardware Lab

Abychom podpořili výuku technických předmětů, zájem o kreativní tvorbu a profesní kompetence vyučujících souvisejících předmětů připravujeme v Kongresovém centru Praha sdílenou dílnu HARDWARE LAB. Na 280 m2 pro Vás otevřeme dílny určené k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl a dalšímu vzdělávání. Prostor bude zahrnovat čtyři zóny dle typu technického zaměření a strojového vybavení. Plánujeme technické a kreativní zájmové kroužky, meziškolní soutěže, propůjčíme prostory pro výuku a uvítáme i kreativce z řad veřejnosti.

O tom, jak postupují naše přípravy, Vás budeme informovat v aktualitách.

Projekt HARDWARE LAB je realizován v rámci Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Loga EU a programu OP VVV

 

 

Přehled plánovaných zón: