Hardware Lab

Abychom podpořili výuku technických předmětů, zájem o kreativní tvorbu a profesní kompetence vyučujících souvisejících předmětů, připravujeme v Kongresovém centru Praha projekt Hardware Lab (dále jen „HW Lab“). Otevřeme pro Vás sdílený polytechnicky zaměřený prostor určený k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl a dalšímu vzdělávání. Prostor bude zahrnovat tři základní zóny dle typu technického zaměření a strojového vybavení.

Školám umožníme výuku odborných předmětů v rámci školní výuky v HW Labu s využitím veškerého zařízení. Plánujeme technické a kreativní zájmové kroužky, meziškolní soutěže a uvítáme i kreativce z řad veřejnosti.

Projekt HARDWARE LAB je realizován v rámci Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Loga EU a programu OP VVV

 

 

Přehled plánovaných zón: