Exportní garanční a pojišťovací společnost

Název programu:Balíček opatření pro exportéry
Poskytovatel:EGAP
Jak pomáhá:Fast Track, snížení poplatků pro vývozce, zkrácení doby pro uznání nároku na pojistné plnění
Pro koho je určený:pro exportéry
Více informací://www.egap.cz/cs/v-dobe-koronavirove-pandemie-egap-poskytuje-sluzby-v-plnem-rozsahu

Název programu:Záruky COVID plus
Poskytovatel:EGAP, Ministerstvo financí ČR
Jak pomáhá:záruka za provozní úvěry
Pro koho je určený:pro velké podniky
Více informací://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-podpori-ceske-podniky-prostrednictvim-38080