Evropská unie

Název programu:COSME (Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků)
Poskytovatel:EU
Jak pomáhá:podpora prostřednictvím poskytování záruk a protizáruk finančním institucím
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/programy-eu-na-podporu-msp/

Název programu:HORIZONT 2020 – EIC Accelerator Pilot
Poskytovatel:EU
Jak pomáhá:podpora podnikání a inovací
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities

Název programu:Corona Response Investment Initiative (COVID-19)
Poskytovatel:EU
Jak pomáhá:mimořádné finanční prostředky členským státům EU na boj proti pandemii COVID-19
Pro koho je určený:malé a střední podniky
Více informací://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

Název programu:Úvěry s úrokovým zvýhodněním od Evropské investiční banky
Poskytovatel:EU
Jak pomáhá:úvěry na projekty posilující evropský potenciál 
Pro koho je určený:malé a střední podniky, veřejný sektor
Více informací: