ESA BIC Czech Republic

První kosmický inkubátor ve střední a východní Evropě ESA BIC Czech Republic byl založen v květnu 2016 jako součást sítě podnikatelských inkubačních center (Business Incubation Centre, BIC) Evropské kosmické agentury (ESA). Tato centra poskytují zázemí a podporu inovačním technologickým startupům, které pracují s kosmickými technologiemi, dále je rozvíjí a hledají jejich komerčních využití. Operátorem ESA BIC Czech Republic je agentura CzechInvest. Významnými partnery projektu jsou Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Inkubátor sídlí v Impact Hub Prague – D10 na pražském Smíchově. V březnu 2018 byla za podpory Jihomoravského kraje založena pobočka ESA BIC Czech Republic v Brně sídlící v centru Jihomoravského inovačního centra (JIC).