ESA BIC Prague

První kosmický inkubátor ve střední a východní Evropě ESA BIC Prague byl založen v květnu 2016 jako součást sítě podnikatelských inkubačních center (Business Incubation Centre, BIC) Evropské kosmické agentury (ESA). Tato centra poskytují zázemí a podporu inovačním technologickým startupům, které pracují s kosmickými technologiemi, dále je rozvíjí a hledají jejich komerčních využití. Operátorem ESA BIC Prague je agentura CzechInvest. Významnými partnery projektu jsou Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Inkubátor sídlí v Prague Startup Centre v Paláci Adria. V březnu 2018 byla za podpory Jihomoravského kraje založena pobočka ESA BIC Prague v Brně sídlící v centru Jihomoravského inovačního centra (JIC). Díky poskytnutým prostředkům dostane po dobu 5 let šanci hledat využití kosmických technologií v běžném životě a dále se rozvíjet v oblasti inovací a výzkumu až 34 českých startupů.