COVID Praha

Název programu:COVID Praha
Poskytovatel:Českomoravská záruční a rozvojová banka, Hlavní město Praha
Jak pomáhá:záruka k úvěru + příspěvek na úhradu úroků
Pro koho je určený:malí a střední podnikatelé/živnostníci
Více informací://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pomuze_malym_a_strednim.html