Podpora z programu COVID Praha

V rámci programu COVID Praha bude ČMZRB poskytovat záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. V prvním kroku je tedy nutné začít vyřizovat úvěr u některé ze spolupracujících komerčních bank (očekáváme zapojení všech komerčních bank, jejich seznam naleznete na stránkách //www.cmzrb.cz/). Délka vyřízení úvěru bude dána rychlostí úvěrového procesu příslušné úvěrující banky. Záruka ČMZRB bude vyřízena během několika pracovních dní, pokud budou dodány kompletní podklady. S jejich přípravou vám mohou pomoci obchodní pracovníci spolupracujících komerčních bank.

Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí je 20. dubna 2020 – sledujte stránky www.cmzrb.cz

Parametry COVID Praha

 • záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru
 • výše zaručovaného úvěru 10 tis. až 15 mil. Kč (tento úvěr poskytuje některá ze spolupracujících komerčních bank)
 • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
 • doba ručení až 3 roky

Co bude možné z programu zafinancovat

 • náklady na mzdy a na energie
 • platby za nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • předfinancování pohledávek
 • pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku

Postup žádosti o podporu z COVID Praha

1) Žádost o úvěr u běžné banky

 • nejdříve se spojte s některou z komerčních bank, které se zapojily (nebo se v nejbližších dnech zapojí) do programu COVID Praha
 • bankéři sdělte, že máte zájem o podporu v rámci programu COVID Praha
 • postupujte dle instrukcí bankéře (tzn. vyplnění žádosti o úvěr a dodávání dalších potřebných dokladů nutných k vyřízení úvěru)

2) Vyplnění formulářů ČMZRB

 • než budete mít předschválený úvěr, začněte vyplňovat oficiální formulář žádosti o záruku ČMZRB a její přílohy
 • s vyplněním žádosti a jejích příloh vám může pomoci bankéř

3) Vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky

4) Podání žádosti o záruku u ČMZRB

5) Vyřízení záruky u ČMZRB

 • pokud budou chybět nějaké podklady, budete vyzván pracovníkem banky k jejich doplnění
 • pokud bude vše v pořádku a záruka vám bude schválena, budete vyzván k podepsání smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny

6) Podpis úvěrové smlouvy u běžné banky a čerpání úvěru
7) Proplacení úroků – výplata finančního příspěvku
8) Předložení ČMZRB informace o realizaci projektu