Podpora podnikání a inovací v Praze

Oddělení strategie a podpory podnikání odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje činnosti na úseku podpory podnikání a inovací v rámci hl. m. Prahy, koordinaci souvisejících činností a metodické řízení účasti města v programech a projektech na úseku podpory podnikání, inovací a výzkumu a vývoje.
Podnikatelské a inovační centrum

Ve spolupráci s Pražským inovačním institutem pro vás provozujeme Podnikatelské a inovační centrum.

Zjistit více
Trh inovací

Spravujeme unikátní databázi služeb pražských výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť, ve které mohou podnikatelé nalézt vhodného partnera pro řešení svých inovací.

Zjistit více
Hardware Lab

Připravujeme projekt sdílené dílny, abychom podpořili výuku technických předmětů, rozšířili profesní kompetence učitelů a přispěli k rozvoji kreativity.

Zjistit více
Pražské inkubátory

Jsme partnerem hned dvou inkubátorů, které pomáhají mladým firmám růst a dobývat nové trhy.

Zjistit více
Pražské vouchery

Díky dotačnímu programu Pražský voucher můžeme mezi pražské malé a střední podnikatele rozdělit celkem 480 milionů Kč.

Zjistit více
PRAŽSKÉ PLATFORMY

Propojujeme hlavní aktéry v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje a rozvíjíme inovační potenciál hlavního města.

Zjistit více
480
milionů korun pro malé a střední podnikatele
5
voucherů v dotačním programu Pražský voucher
90
VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠT NA TRHU INOVACÍ

Co je u nás nového